Adress: Åsögatan 164, 116 32 Stockholm. Telefon: 08-6410170. Mail: info@arvstrandsglas.se webb: JonasJakobsson.se, Charlie Arvstrand
Reparation
Inredningsglas
Brandglas
Energisparande
Inbrottsskydd
Bullerdämpande
Uterum
Logga

Värmeisolering


Lågt U-värde innebär god isolering, minskad
energianvändning och högre yttemperatur på
inner glaset som resulterar i mindre kallras och
strålningsdrag under uppvärmningssäsongen.
Alltför lågt U-värde ökar dock risken för utvändig
(ofarlig) kondens under vissa tider vilket hindrar
utblick.